q1 

президент

вру

pzb1 1

 пробиз

urad portal


Звіт про результати періодичного відстеження. 2011 р.

 

Розпорядження голови Бердянської райдержадміністрації від 27.12.2006р № 814 “Про встановлення розмірів орендної плати за землі державної власності несільськогосподарського призначення та під водними об’єктами місцевого значення за межами населених пунктів Бердянського району”.
Виконавець заходів відстеження. Фінансове управління Бердянської райдержадміністрації.
Цілі прийняття акту.
Розпорядження затверджене з метою:
 виконання вимог Закону України „ Про оренду землі” від 02.10.2003 року № 1211-ІV (із змінами та доповненнями)
 забезпечення ефективного використання ресурсів територіальних громад
Строк виконання заходів з відстеження.
Відстеження здійснене у відповідності до Методики відстеження результативності регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.
Період для відстеження з 01.01.2010р. по 01.01.2011р
Тип відстеження.
Періодичне.
Методи одержання результатів відстеження.
Під час відстеження результативності регуляторного акту, здійснювався моніторинг щодо укладання договорів оренди землі державної та комунальної власності несільськогосподарського призначення та під водними об’єктами місцевого значення за межами населених пунктів Бердянського району та аналіз використання земельних ділянок.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.
Дані, на основі яких здійснені заходи повторного відстеження результативності регуляторного акту, отримані на підставі узагальнення даних, наданих відділенням Держказначейства, Бердянською об’єднаною державною податковою інспекцією та аналізу інформації, отриманої від районного відділу земельних ресурсів та даних сільських та селищної рад.
Кількісні значення показників результативності акту.

1. надходження орендної плати за землі державної власності несільськогосподарського призначення та під водними об’єктами місцевого значення за межами населених пунктів Бердянського району за 2010 рік складає:
- від юридичних осіб - 2301,5тис. грн.
- від фізичних осіб - 282,5 тис. грн.
2. кількість платників оренди землі
- юридичних осіб - 93
- фізичних осіб - 165
3. кількість укладених договорів оренди земельних ділянок
- з юридичними особами - 100
- з фізичними особами - 193

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

Протягом 2010 року укладено 19 договорів оренди земельних ділянок державної та комунальної власності несільськогосподарського призначення та під водними об’єктами місцевого значення за межами населених пунктів Бердянського району.
В результаті впровадження нових ставок орендної плати за землі державної власності несільськогосподарського призначення та під водними об’єктами місцевого значення за межами населених пунктів Бердянського району додаткові надходження до місцевих бюджетів всіх рівнів з орендної плати за землю від юридичних осіб та фізичних осіб склали 24,2 тис. грн.