q1 

президент

вру

pzb1 1

 пробиз

urad portal


ЗВІТ голови Бердянської районної ради Ж.О. Васильчик про проведену роботу за період з грудня 2015 року по грудень 2016 року

2015 11 27 033151 01жЦими днями минув рік з того дня, як Ви довірили мені посаду голови районної ради,  і сьогодні, відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», я підсумовую результати своєї роботи та діяльність всієї ради. 

Фактично, це своєрідне підбиття підсумків колективної роботи  кожного депутата, постійних комісій районної ради, президії, виконавчого апарату, співпраці з районною державною адміністрацією, селищною та сільськими радами, керівниками підприємств, господарств та установ району, громадських організацій за минулий рік та окреслення планів на наступний період діяльності ради. 

Розуміючи велику відповідальність, що на мене покладена, я намагалася будувати свою роботу на принципах законності, колегіальності, гласності з метою найефективнішого використання потенціалу органів місцевого самоврядування для соціального, економічного та культурного зростання наших громад, бо це наш з Вами обов'язок — працювати для людей.

Пленарна робота

Одним із головних завдань голови районної ради є забезпечення підготовки сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень до їх виконавців, організація контролю за їх виконанням.

         Незважаючи на різні політичні уподобання й розбіжності, депутати працювали заради вирішення проблемних питань громад і жителів Бердянського району. Тому завдяки злагодженій роботі та на виконання поставлених завдань впродовж звітного періоду проведено 11 пленарних засідань, у тому числі – 6 позачергових, на яких розглянуто й ухвалено 212 рішень.

Основні питання, що вносилися до порядку денного сесій, - це питання соціально-економічного й культурно-освітнього розвитку, сфери охорони здоров’я, військового й цивільного захисту, питання управління майном спільної власності територіальних громад сіл та селищ району, внесення змін до бюджету, земельні питання та інші.     

При формуванні порядку денного сесій у ході засідань постійних комісій та президії районної ради депутатами висловлювалися критичні зауваження і пропозиції. Окремі питання чи проекти рішень відправлялись на доопрацювання структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчому апарату районної ради або для додаткового вивчення депутатами у постійних комісіях районної ради та лише після цього вносились до порядку денного засідань.
           На цей час на контролі в постійних комісіях районної ради знаходиться 53 районнихпрограми. За звітний період депутатами затверджено 20 районних програм, внесено зміни  - до 16.  Прийнято 6 звернень до Президента України,  Верховної Ради України та  Кабінету Міністрів України.

Робота президії районної ради

Важливу ланку в питаннях підготовки пленарних засідань відіграє президія районної ради. Саме вона  стала тим погоджувальним центром для формування порядку денного пленарних засідань та проектів рішень, які виносяться на розгляд ради.У ході обговорення напрацьовувалась єдина думка по кожному питанню, при необхідності вносились зміни та корективи.

Засідання президії районної  ради  проводяться  на ділових демократичних засадах та відповідно до вимог чинного законодавства, на яких розглядались найгостріші питання, опрацьовувались зауваження, пропозиції, висловлені членами постійних комісій, готувались узгоджені пропозиції і рекомендації, проекти рішень, що виносились на розгляд ради.

Члени президії намагались приймати  не тільки рішення з основних питань, але вирішувати і  такі питання, з яких не змогли найти порозуміння у профільних комісіях. За звітний період проведено  7 засідань, на яких    розглянуто 31 питання.

                                                                                             Робота постійних комісій районної ради

Постійні  комісії  дедалі  більше  виступають повноважними  організаторами  дій  районної  ради.  На  їх  засіданнях  на  конкретних  прикладах,  цифрах  і  фактах  формується  думка  депутатів  з  того  чи  іншого  питання,  пов’язаного  із  реальним  життям  територіальних  громад    на  місцях.Саме вониразом з виконавчим апаратом районної ради  надавали велику  допомогу у проведенні сесій районної ради у підготовці та  вивченні усіх питань, що вносились на розгляд сесій.

У районній раді працюють 6 постійних комісій: з питань бюджету; з гуманітарних питань; з питань соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності; з питань агропромислового розвитку, земельних відносин та раціонального використання природних ресурсів; з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад та житлово-комунального господарства; з питань депутатської діяльності і етики, місцевого самоврядування, законності та правопорядку.

При  підготовці матеріалів постійних комісій попередньо вивчались усі питання, зазначені  у порядку денному профільних комісій,   вносились пропозиції та зміни до проектів рішень, створювались робочі групи для більш детального і глибокого розуміння тієї чи іншої  проблеми. Висновки та рекомендації постійних комісій щодо розглянутих питань виносились на розгляд пленарних засідань, надсилались безпосереднім виконавцям для реагування та прийняття відповідних рішень. За звітний період проведено 71 засідання профільних постійних комісій, на яких розглянуто 409 питань.

Саме на засіданнях постійних комісій депутати опрацьовують проекти програм та рішень, здійснюють контроль за їх виконанням, готують відповідні висновки та рекомендації про зміни чи доповнення. І в цьому, вперш за все, велика відповідальність лежить на керівниках постійних комісій. Тому я дуже вдячна за професійну та громадську роботу нашим шановним головам Линнику Григорію Миколайовичу, Кущ Валентині Вікторівні, Шарі Галині Іванівні, Гродзевичу Сергію Олеговичу, Чуб Світлані Вікторівні, Москаленку Олександру Дмитровичу.

Протягом звітного періоду депутати районної ради значну увагу приділяли бюджетному процесу -  його формуванню, пошуку додаткових джерел наповнення доходної частини, забезпеченню максимально ефективного використання бюджетних коштів, оптимального їх розподілу відповідно до заходів програм, затверджених рішеннями районної ради. За всі ці питання відповідальна постійна комісія районної ради з питань бюджету, яку очолюєШара Галина Іванівна.

На початку сьомого скликання головою бюджетної комісії проведено перевірку роботи комунальних установ Бердянської районної ради « Бердянський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» та «Андріївська центральна районна лікарня Бердянської районної ради» в частині використання бюджетних коштів на придбання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, закупівлю медикаментів, за результатами якої підготовлено висновок, розглянутий на засіданні президії та сесії районної ради.

З метою контролю за використанням бюджетних коштів, комунальними установами надавалась інформація щодо напрямів використання субвенцій селищної, сільських рад у 2016 році та щомісячно надається інформація з виплати заробітної плати працівникам установ. Управління фінансів райдержадміністрації надає постійній комісії інформацію щодо аналізу фінансування установ з районного бюджету та надходження до місцевого бюджету.

За ініціативою голови комісії та підтримки членів постійної комісії для амбулаторій загальної практики сімейної медицини, ФАПів та ФПів виділено кошти у сумі 345,155 тис. грн. на закупівлю тонометрів, глюкометрів, портативних електрокардіографів та небулайзерів, сумок-укладок для сімейного лікаря та фельдшера та інше.

Голова комісії приймає активну участь у діяльності  робочих груп районної ради та райдержадміністрації.

Постійна комісія працює злагоджено та результативно, про що свідчать проведені 25 засідань, з розглянутими на них  більше 115 питаннями.

Комісією напрацьований чіткий механізм погодження та розгляду питань, що стосуються внесення змін до бюджету, що, в свою чергу, дає можливість оперативно та ефективно спрямовувати кошти на вирішення потреб комунальних установ та бюджетних закладів району.

Впродовж звітного періоду, майже на кожному пленарному засіданні сесії районної ради розглядалися питання щодо внесення змін та доповнень до показників районного бюджету.

До загального фонду районного бюджету, станом на   01.11.2016 року, надійшло 16600,3 тис. грн. власних надходжень, що становить 154% до плану звітного періоду, у тому числі:

- податок та збір на доходи фізичних осіб  надійшов до районного бюджету за звітний період у розмірі 16435,9 тис. грн., що становить           149,5 %;

- плата за надання адміністративних послуг  - 115,9 тис. грн., що становить 160,1 %;

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном комунальної власності зараховано  у сумі 45,9 тис. грн. або 119,2 %;

- інші надходження склали 2,5 тис. грн., що становить 100,6 %.

Протягом   січня-жовтня 2016 року до спеціального фонду  районного бюджету надійшло власних надходжень у сумі  1796,4 тис. грн., субвенція з обласного бюджету у сумі 638,146 тис. грн.

На освіту з місцевих бюджетів району спрямовано 32310,026 тис. грн., на охорону здоров’я – 13661,088 тис. грн., соціальний захист населення – 59930,344 тис. грн., на культуру спрямовано 4593,478 тис. грн., фізичну культуру і спорт –  330,224 тис. грн.

На фінансування захищених статей спрямовано 107409,511 тис. грн., що становить 89,4 % коштів загального фонду місцевих бюджетів району.

На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетної сфери району виділено  44460,473 тис. грн., що на 1639,522 тис. грн. або на  3,8 % більше, ніж за той же період 2015 року.

Видатки районного бюджету за звітний період 2016 року склали 93775,580 тис. грн., у т.ч. по загальному фонду – 100862,452 тис. грн. або 82% до річних призначень та по спеціальному фонду – 2217,899 тис. грн. або 62,7% до кошторисних призначень.

Протягом січня-листопада із загального фонду районного бюджету перераховано субвенції  сільським та селищному бюджетам району у сумі 5636,090 тис. грн., у т.ч.

- на утримання дошкільних закладів освіти у сумі 4800,638 тис. грн.;

- на утримання закладів культури – 787,302 тис. грн.;

- на компенсацію пільгового проїзду громадян Новотроїцької та Новопетрівської сільських рад – 30,0 тис. грн.;

- на погашення кредиторської заборгованості минулих років по загальноосвітнім школам Берестівської ОТГ – 18,150 тис. грн.

Із  спеціального фонду направлено субвенцію на реалізацію програми «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - III" на 2015-2018 роки» у сумі 49,969 тис. грн. для бюджетів Червонопільської сільської та Андріївської селищної рад.

Видатки загального фонду на утримання районної ради за звітний період профінансовано у сумі 842,855 тис. грн., що становить 81,72% до річного плану.

На 2016 рік  для фінансування КУ «Андріївська ЦРЛ Бердянської районної ради» затверджено кошти у сумі  9505,325 тис. грн.,  КУ «Бердянський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бердянської районної ради - 7381,819 тис. грн.

За рахунок коштів, передбачених на соціальний захист та соціальне забезпечення, у звітному році утримувався територіальний центр та  надавалась фінансова підтримка Бердянській районній раді ветеранів.

Для КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Бердянської районної ради на 2016 рік  затверджено видатки у сумі 1923,476 тис. грн.

На виконання заходів програми фінансової підтримки Бердянської районної організації ветеранів України на 2016 – 2018 роки затверджено видатки в обсязі 40,0 тис. грн. Кошти направлено на підготовку та проведення заходів з відзначення державних свят та визначних дат, конференцій та пленумів, матеріальне заохочення кращих активістів громадських організацій.

У зв’язку з достроковим припиненням повноважень депутата районної ради,  відбулись зміни у складі комісії. Так, відповідно до рішення Бердянської районної виборчої комісії Запорізької області  та рішення районної ради визнано повноваження депутата Бердянської районної ради сьомого скликання Погорілої Ольги Петрівни, яка увійшла до складу бюджетної комісії.

За завітний період постійною комісією з гуманітарних питань, яку очолюєГродзевич Сергій Олегович,  проведено 11 засідань, розглянуто 59 питань, з яких 31 було включено до порядку денного сесій районної ради.  За ініціативою депутатів цієї комісії підготовлені два звернення: щодо збільшення медичної субвенції та щодо умов оплати праці вчителів, які направлені профільним Міністерствам.

За результатами розгляду звернення райдержадміністрації щодо протікання покрівлі навчального корпусу Андріївської школи, у якому також розташований Будинок дитячої творчості, був підготовлений лист до Запорізької обласної ради. Завдяки цьому об’єкт «Капітальний ремонт покрівлі третього поверху учбового корпусу Андріївської СРШ І-ІІІ ступенів за адресою: смт. Андріївка, вул. Микули, 14» був включений до фінансування з обласного бюджету. На  сьогодні усі роботи виконані у повному обсязі.

На контролі постійної комісії районної ради з гуманітарних питань протягом 2016 року перебувала 21 програма. Більшість з них стосується організації забезпечення жителів району медичними послугами та життєво необхідними ліками. Шляхом внесення доповнень до медичних та соціальних програм депутатам районної ради вдається враховувати потреби кожної людини, яка вкрай потребує нашої допомоги.  

Усі програми, що перебувають на контролі, депутатами заслуховуються та опрацьовуються. Програми, термін дії яких закінчився у 2016 році, за висновками постійної комісії зняті з контролю. А програми, які актуальні й на сьогодні, заслуховувалися на засіданнях сесій та продовжені на наступні роки. 

Завдяки внесенню доповнень до соціальних програм сільські жителі мають можливість проходити процедурний гемодіаліз у місті Бердянську або отримувати компенсацію за пільговий проїзд до місця його проведення. Певні групи інвалідів забезпечені необхідними технічними засобами, також  затверджений порядок відшкодування витрат на пільговий проїзд для певних категорій громадян.  Учасники антитерористичної операції за потреби отримуватимуть санаторно-курортні путівки.  За телефонні розмови передбачене відшкодування знижки на абонентську плату.

Зміни до освітніх програм дозволили забезпечити харчуванням крім пільгової категорії учнів  ще дітей-інвалідів та дітей із сімей учасників АТО.

         У звітному періоді комісією проводилося спільне засідання з комісією з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад та ЖКГ, на якому розглядалися питання щодо існування закладів культури району. Враховуючи результативність проведеного заходу, постійна комісія з гуманітарних питань планує й у подальшому розглядати питання роботи комунальних установ галузей освіти, культури, медицини та соціального захисту на спільних засіданнях.

За звітний період постійна комісія районної ради з питань агропромислового розвитку, земельних відносин та раціонального використання природних ресурсів, яку очолює Линник Григорій Миколайович,  провела 8 засідань, розглянула 17 питань та контролює виконання  7 програм. На своїх засіданнях постійна комісія опрацювала низку питань, а саме: затвердження грошової оцінки земельних ділянок, хід виконання профільних програм  та інші земельні питання.

За звітний період члени постійної комісії брали активну участь у роботі робочих груп з підготовки звернень з проблемних питань, що виникли у сільгоспвиробників у зв’язку з прийняттям низки законодавчих актів. Постійною комісією було підтримано звернення депутатів  Бердянської районної ради до Верховної Ради Українищодо вирішення  питання про  обов’язкове врахування вимог по збереженню  спрощеної системи оподаткування сільгоспвиробників  та існуючого для них спеціального режиму ПДВ.

Друге звернення, підготовлене робочою групою та членами постійної комісії, акцентовано на  пропозиції щодо   введення  для аграріїв  одного єдиного податку  з гектара  землі. Даний  механізм дав би змогу залучити до оподаткування і ті  45 %землі, що фактично знаходяться у тіні та відновити спеціальний режим ПДВ для аграріїв, 100%  якого залишається у виробника для цільового використання.

На одному із з засідань члени постійної комісії  обговорювали  проблему, що склалася в галузі тваринництва. Спільно з членами робочої групи було підготовлено звернення депутатів Бердянської районної ради до Кабінету Міністрів України з проханням вжити необхідних заходів щодо стабілізації цінової політики на ринку тваринницької продукції, забезпечення повного та ефективного використання коштів бюджетної тваринницької дотації сільгоспвиробниками.

На адресу районної ради поступили деякі відповіді на вищезазначені Звернення, але дієвих відповідей на вирішення наших питань ми так і не отримали. Ми  не втрачаємо надію, адже  розуміємо, що під лежачий камінь вода не тече, тому намагаємось достукатися до вищих органів влади, щоб  нас почули.

Постійна комісія районної ради з питань депутатської діяльності і етики, місцевого самоврядування, законності та правопорядку під головуванням Москаленка Олександра Дмитровича  за звітний період провела 7 засідань та розглянула 32 питання. Усі питання мали ключову важливість для продуктивної та юридично-обґрунтованої роботи Бердянської районної ради.

Окремо можна виділити попередній розгляд таких важливих організаційних документів, як Регламент роботи районної ради сьомого скликання, Положення про президію, Положення про постійні комісії, Порядок підготовки проектів рішень районної ради.

Завдяки плідній та своєчасній роботі постійної комісії, з метою правового забезпечення обмеження впливу органів місцевого самоврядування на друковані засоби масової інформації та виконання вимог Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», Бердянська районна рада вийшла зі складу співзасновників  газети «Південна зоря», що дало можливість виданню увійти в перелік друкованих засобів масової інформації та редакцій, реформування яких буде здійснюватися на першому етапі.

У минулому скликанні багато було питань з приводу нагородження нагрудним знаком «За розвиток Бердянського району», були враховані всі зауваження та наслідком цього стало внесення змін в Положення про нагрудний знак «За розвиток Бердянського району» та змінено процедуру подання кандидатур на нагородження даною відзнакою. За період з листопада 2015 року, володарем цієї відзнаки став Шарай Іван Сергійович. Високим званням «Почесний громадянин Бердянського району» були удостоєні Калюжний Леонід Олександрович, Ніколенко Анатолій Миколайович, Стешенко Володимир Йосипович, Павлик Вілен Володимирович та Линник Микола Григорович (посмертно).

Також хочеться зазначити, що комісією було розроблено Положення про порядок здійснення контролю за дотриманням вимог щодо врегулювання депутатами Бердянської районної ради конфлікту інтересів. Цей документ став певним роз’ясненням  для кожного з депутатів, як треба діяти при наявності або виявленні конфлікту інтересів при здійсненні депутатами своїх повноважень.

Постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності, яку очолює   Кущ Валентина Вікторівна,  за звітний період проведено 8  засідань, на яких розглянуто 29 питань. Комісією контролюється виконання 13 програм, 4 з яких були прийняті у звітний період.

        Важливе місце в діяльності комісії посідає розгляд районних програм та аналіз стану їх виконання, зокрема програми соціально-економічного розвитку Бердянського району на 2016 рік. Ця програма є головною, вона  охоплює всі сфери життєдіяльності району, тому депутати з усією відповідальністю аналізують позитивні надбання, а також проблемні питання, шукають шляхи їх вирішення, висловлюють пропозиції та зауваження.

  Так, як повсякчас зростає кількість звернень громадян району, які на даний час гостро потребують окремих видів соціальних послуг та допомоги, було вирішено продовжити  дію механізму надання ветеранам  допомоги  через  забезпечення їх продовольчими товарами  за цінами, нижчими за роздрібні у торгівельній мережі.  Тому у липні 2016 року депутати затвердили Програму підтримки ветеранів Бердянського району продовольчими товарами та лікарськими препаратами на 2016 – 2018 роки. За даною програмою ветерани Бердянського району мають можливість придбати продукти харчування за соціально - доступними цінами на підприємствах роздрібної торгівлі, а також це дає можливість купувати лікарські препарати за зниженими цінами у аптечних пунктах  району. Я хочу подякувати всім суб'єктам підприємницької діяльності та сільськогосподарським  підприємствам, які беруть активну участь у реалізації Програми.

В умовах стрімкого зростання цін на всі види паливно-енергетичних ресурсів, питання раціонального та ефективного використання енергії та впровадження енергозберігаючих заходів стає актуальним для всіх споживачів.З метою економії паливно-енергетичних ресурсів за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів та енергоефективних технологій на підприємствах усіх сфер господарювання у липні поточного року  була затверджена Програма з підвищення рівня енергоефективності Бердянського району на 2016-2020 роки.

Ьердянський район продовжує брати участь в програмі ПРООН. З 2015 року в районі впроваджується ІІІ фаза проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», в якій приймають участь 4 громади. Громадськими організаціями «Надія» (с. Новотроїцьке) та «Нове Червонопілля» (с. Червоне Поле) впроваджено енергоефективні заходи: капітальний ремонт в Новотроїцькій та Червонопільській ЗОШ Бердянського району Запорізької області. На стадії завершення проект з реконструкції вуличного освітлення смт. Андріївка та с. Успенівка (ГО «Андріївський добробут»). Розпочато реалізацію проекту реконструкції вуличного освітлення в селах Миколаївка,  Малинівка та Родивонівка.

Дуже приємно, що все активніше громади беруть участь у проекті ЄС/ПРООН, що сприяє встановленню ефективної співпраці між громадами та органами влади. Об'єднані спільною метою розвитку громад, місцеві жителі стають активними партнерами місцевої влади та органів місцевого самоврядування, а також вносять свій внесок у сталий розвиток на місцевому рівні, маючи можливість приймати рішення спільно з місцевими органами влади, мобілізувати ресурси, реалізовувати місцеві пріоритети і підтримувати досягнуті результати.

Працюючи в постійній комісії, депутати розглядали різні питання, висловлювали зауваження, готували пропозиції до проектів рішень, які вносились на засідання сесій. Так, на виконання пропозицій депутатів, висловлених на засіданні комісії, мною видано розпорядження щодо створення тимчасової робочої групи з питання щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на придбання твердого палива. За результатами роботи групи, було підготовлено звернення депутатів Бердянської районної ради сьомого скликання до Кабінету Міністрів України щодо  призначеннясубсидій для придбання твердого палива з метою перегляду встановлених цін на тверде паливо, що враховуються при визначенні розміру пільг та субсидій. На дане звернення була отримана відповідь, де зазначалося, що місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають право встановлювати збільшені норми на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу особам, які мають право на пільги та житлові субсидії відповідно до законодавства, за рахунок та в межах коштів відповідних місцевих бюджетів. І все ж таки Кабінет Міністрів України переглянув граничні показники вартості твердого палива та скрапленого газу для надання населенню пільг і житлових субсидій і встановив їх на рівні 2000,0 гривень за тонну твердого палива і 200,0 гривень за балон скрапленого газу. Для інформації: якщо раніше середній розмір відшкодувань становив 2-3 тисячі гривень на рік, то після зростання граничної вартості тонни твердого палива він збільшився до 3-4 тисяч гривень.

На засіданнях постійної комісії піднімалися різні питання соціального значення. Це і перевезення дітей-школярів пільгової категорії, незадовільний стан доріг, подовження маршрутів у населених пунктах району, встановлення дорожніх знаків та ін. Для того, щоб отримати відповіді на дані питання, запрошувалися автоперевізники, представники філії «Бердянської дорожньо-експлуатаційної дільниці» та інші.

Також на засіданні комісії депутатами було проаналізовано хід виконання Програми «Сільське подвір’я» у Бердянському районі на 2016 – 2020 роки. З початку 2016 року  з мешканцями району укладено 3 договори на загальну суму 230,0 тис.грн. Реалізація Програми дала можливість 39 сім’ям добудувати або придбати житлові будинки, 4 сім’ям придбати молодняк худоби та сільськогосподарську техніку, 201 сім’ї газифікувати свої оселі. Дуже добре, що у Бердянському районі діє дана програма і проводиться відповідна робота по інформуванню населення з метою залучення до участі в її реалізації.

Протягом 2016 року відділом з питань управляння об’єктами спільної власності територіальних громад та юридичного забезпечення виконавчого апарату було розроблено проект регуляторного акту, а саме: «Методика розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальної громади сіл, селища Бердянського району».

Відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» районною радою було підготовлено аналіз регуляторного впливу вищезазначеного документа. В ньому була визначена проблема, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання; цілі регулювання; проаналізовані усі прийнятні альтернативні способи досягнення цілей. Відповідно до діючого законодавства було обґрунтовано можливості досягнення визначених регуляторним актом цілей та визначено очікувані результати прийнятого регуляторного акта.

Також, на виконання закону був розроблений Експертний висновок регуляторного впливу проекту регуляторногоакта, а саме: проект рішення районної ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальної громади сіл, селищ Бердянського району» та аналізу його регулятивного впливу.

Але робота була призупинена,оскільки питання потребує додаткового доопрацювання.

Постійна комісія районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад та житлово – комунального господарства під головуванням Чуб Світлани Вікторівни вивчає і розробляє проекти рішень ради, що стосуються питань комунальної власності та комунальних установ, здійснює управління спільним майном територіальних громад Бердянського району.

Постійна комісія за звітний період провела 15 засідань та розглянула 158 питань з яких 130 винесла на розгляд сесій районної ради у вигляді проектів рішень. Для всебічного організаційного контролю за роботою комунальних установ та життєдіяльністю в районі, профільна комісія спільно з депутатами районної ради здійснює регулярний моніторинг виконання усіх 45 районних програм, приймає найактивнішу участь у обговоренні всіх питань, які розглядались на пленарних засіданнях.

Основним пріоритетним напрямком роботи комісії стало раціональне та ефективне управління та використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Бердянського району.

Протягом звітного періоду постійною комісією були ініційовані та проведені перевірки ефективного використання бюджетних коштів в КУ «Андріївська центральна районна лікарня» БРР та КУ «Бердянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

         Саме комісією ведеться  робота з питань укладання/переукладання, внесення змін та доповнень або дострокового розірвання договорів оренди, позички майна, що належить до спільної власності територіальних громад Бердянського району. Окрім ведення договірної роботи з Орендарями, комісією здійснюється контроль за цільовим використанням орендованого майна, виконанням умов договорів оренди, а також підтриманням прибудинкової території в належному санітарному стані з дотриманням правил благоустрою.

         Комісією уважно розглядались, аналізувались, приводилися у відповідність до умов чинного законодавства України та виносилися на розгляд сесії Бердянської районної ради структура та штати КУ «Андріївська центральна районна лікарня» БРР, КУ «Бердянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» БРР, КУ ««Районний методичний кабінет» Бердянської районної ради.

          За ініціативою комісії були розроблені та приведені  у відповідність до новацій законодавства України нормативно-правові акти на яких базується управління комунальною власністю територіальних громад, а саме Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій, закладів, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища Бердянського району, укладання та розірвання контракту з керівником.

Питання, що стосуються управління об’єктами спільної власності  та юриспруденціїздійснюєвідділ з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад та юридичного забезпечення  активно допомагає всім сільським радам вирішувати питання, які виникають в процесі їх діяльності; надає як юридичні, так і методичні рекомендації та консультації, допомагає в розробці нормативних актів, судових позовів, програм та інших важливих документів.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. № 440, затверджено новий Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ, організацій до Реєстру та виключення з Реєстру. Для включення комунальних установ та закладів Бердянського району до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій відділом була проведена робота з консультування та надання практичної допомоги з внесення змін до уставних документів в частині відповідності документів вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 134 Податкового кодексу України.

З  метою забезпечення прозорості та відкритості закупівель, економії бюджетних коштів та створення реальної конкуренції при здійсненні закупівель за бюджетні кошти відділом було розроблено рішення про визнання  обов’язковим застосування електронної системи закупівель товарів, робіт і послуг (ProZorro) у виконавчому апараті Бердянської районної ради і комунальних підприємствах, установах та закладах районної ради для закупівлі товарів, робіт і послуг, які здійснюються за кошти районного бюджету, за умови, що їх вартість становить не менше 30 тис. грн. та не перевищує межі, встановлені Законом України «Про публічні закупівлі».

У зв`язку із затвердженням нового Типового штатного нормативу чисельності працівників територіальних центрів (наказ Міністерства соціальної політики України № 753 від 12.07.2016 р.) були внесені зміни як у граничну чисельність, структуру та штатний розпис комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Бердянської районної ради. Згідно нового Типового штатного нормативу, деякі посади виключені зовсім, з`явились нові посади з відповідними функціональними обов`язками, та змінені назви посад у відповідності з класифікатором професій.

Саме в цьому році відбувся перехід всіх навчальних закладів Бердянського району на самостійне ведення бухгалтерського обліку та господарське ведення.

Також у зазначений період на посаду були призначені головний лікар комунальної установи «Бердянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Бердянської районної ради - Аксьонов Д.Є. та керівник комунальної установи «Районний методичний кабінет» Бердянської районної ради – Смикалова Л.В.

З метою покращення ефективності діяльності комунальних підприємств, установ, організацій щомісячно проводяться засідання комісії з питань аналізу діяльності комунальних підприємств, організацій та установ Бердянської районної ради. До роботи даної комісії залучені представники депутатського корпусу, районної державної адміністрації та районної ради. Комісія розглядає важливі питання щодо стану економії заробітної плати, розрахунку по енергоносіям, газопостачанню, водопостачанню, про наявність заборгованості; забезпечення населення безкоштовними медичними препаратами та осіб з пересадженими органами необхідними лікарськими засобами, а також інші важливі питання діяльності. Саме за ініціативи даної комісії розпочато моніторинг впровадження заходів з енергозбереження в мережі загальноосвітніх шкіл та закладів медицини Бердянського району.

За звітний період проведено 15 засідань, обговорено більше 135 питань, здійснено виїзну зустріч з трудовим колективом Андріївської ЦРЛ.

Протягом звітного періоду проводилась реорганізація закладів медицини, культури та освіти. Так,  були прийняті рішення про припинення (ліквідацію) Софіївської ЗОШ, зміну засновника та перейменування Бердянського районного Будинку культури.

За звітний період проведено інвентаризацію всього спільного майна району (нерухоме майно, транспортні засоби), складено перелік, внесено доповнення в перелік майна, що належить приватизації в 2017 році.        

У відповідності до діючого законодавства, право на оренду, так як і право на приватизацію майна спільної власності, визначається виключно на конкурсних засадах.

Значна частина організацій, які орендують об’єкти нерухомого майна, фінансуються з державного і місцевого бюджетів. Загальна сума доходу в районний бюджет від орендної плати склала 52,104 тис. грн. Від продажу майна надійшло 60,636 тис. грн.

Для визначення стартових орендних ставок, стартової ціни продажу об’єктів проводиться їх незалежна експертна оцінка. Суб`єкти оцінної діяльності визначаються виключно на конкурсній основі.

Робота комунальних  установ районної ради

Комунальна власність Бердянського району налічує 6 комунальних підприємств, установ та організацій (в яких працюють 365  чоловік), а саме:

-  Андріївська центральна районна лікарня (150 чол.);

- Бердянський районний центр первинної медико – санітарної допомоги (148 чол.);

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (52 чол.);

- Бердянське районне архітектурно – планувальне бюро (1 чол. );

- Трудовий архів (1  чол.);

- Районний методичний кабінет (13 чол.)

Покращуючи ефективність діяльності установ, постійна депутатська комісія  заслухала 14 звітів керівників комунальних установ.

Комунальна установа «Андріївська центральна районна лікарня Бердянської районної ради» забезпечує населення району кваліфікованою поліклінічною та стаціонарною медичною допомогою. Маючи акредитацію до   2018 року, медичні працівники лікарні регулярно проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації і є 100% атестованими ( у 2013 році відсоток атестації лікарів склав 79%).

В стаціонарних відділеннях за звітний період проліковано 2021 особа, в поліклініці проведено попередніх -  371 медичний огляд та періодичних – 1665 медичних оглядів.

За «Програмою надання хірургічної допомоги мешканцям Бердянського району» в хірургічному відділенні міської лікарні надана допомога 141 пацієнту Бердянського району, тоді як в об’єднаному хірургічному відділенні Андріївської лікарні проліковано 868 хворих району..

Комунальна установа «Бердянський районний центр первинної медико–санітарної допомоги» Бердянської районної ради працює з 01.10.2013 року.

Протягом звітного періоду проводилось коригування (оптимізація) структури установи.

По програмі «Захист дитячого та жіночого населення» проліковано у м. Бердянськ  254 дитини, з них: 168 дітей в педіатричному відділенні, 67 - у хірургічному, 19 - в відділенні інтенсивної терапії. Близько 170 дітей забезпечено безкоштовним санаторно - курортним лікуванням в санаторіях МОЗ України.

Смертність дітей до 1 року в 2016 році склала 7,5 проміле на 1000 народжених живими, що у 2 рази нижче в порівнянні з аналогічним періодом в 2015 році.

Згідно програми «Соціальної підтримки ветеранів війни, праці, Почесних донорів України, інвалідів та інших малозабезпечених громадян, які потребують допомоги, на 2016-2018 роки» 12 інвалідам забезпечили видачу необхідних технічних засобів (підгузків) на 2016 рік.

Безкоштовне спеціалізоване лікування в КУ БМР «БТМО» за програмою «Вдосконалення надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю у Бердянському районі на 2013-2017 роки» отримують 3 пацієнтів.
         За 2016 рік в Бердянському районі проведено дні Донора, в яких прийняло участь 333 особи, що склало 66,6%, проти 56,5% в 2015 році.

Покращили матеріально технічну базу за рахунок придбання електрокардіографів і медичного обладнання (тонометрів, пульсоксиметрів, глюкометрів, термометрів, ваги дитячі).

КУ «Трудовий архів» Бердянської районної ради зберігає документи  довгострокового збереження з особового складу і фінансово – господарської діяльності підприємств, установ і організацій, що ліквідуються без правонаступників. Установа в повній мірі забезпечує конституційне право громадян Бердянського району на соціальний захист, а саме – призначення державної пенсії. Так протягом звітного періоду видано 520 архівних довідок, на зберігання до архіву протягом року надійшло 62 справи довгострокового зберігання та 11 справ виборчих комісій. Станом на 01.12.2016 року в архіві зберігається 8985 справ.

Бердянське районне архітектурно – планувальне бюро займається питаннями виготовлення документації, що пов’язані з будівництвом об’єктів різного цільового призначення. Керівник установи, маючи спеціалізований кваліфікаційний сертифікат, здійснює контроль за якістю проведення ремонтно – будівельних робіт на об’єктах Бердянського району, приймає участь у роботі тимчасових робочих комісій, які проводять обстеження об’єктів спільної власності територіальних громад на предмет складання дефектних актів ремонтних робіт або підтвердження фактичного об’єму виконаних робіт.

КУ «Територіальний центр (надання соціальних послуг) Бердянської районної ради установа, пріоритетним напрямком роботи якої визначено якісне надання різного виду соціальної допомоги та послуг малозабезпеченим, одиноким, непрацездатним громадянам, інвалідам та іншим незахищеним верстам населення.

За звітний період 31 соціальний працівник надав соціальну допомогу більш 543 одиноким та  пенсіонерам, які мешкають самотньо. Загалом надано 47 видів соціальних послуг.  У відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання обслуговується 21 особа району.

 

Звернення громадян

Районною радою постійно забезпечується вимоги чинного законодавства щодо розгляду звернень громадян. Визначені дні прийому місцевих жителів  головою районної ради та його заступником.   За окремими графіками плануються та проводяться виїзні прийоми за місцем проживання громадян. Незважаючи на встановлені години прийому, керівництво району завжди відкрито для спілкування із заявниками.

Кожне звернення, яке надійшло до районної ради, було належним чином розглянуто за участі спеціалістів, а у разі необхідності, із залученням депутатів районної ради.

         Так,  для розгляду колективного звернення трудового колективу Осипенківського аграрного ліцею щодо подальшого його існування на території Бердянського району була створена тимчасова робочагрупа для вивчення ситуації, яка склалася на той момент у цьому закладі. За участі депутатів районної та обласної рад були підготовлені відповідні листи до Бердянської міської ради та Департаменту освіти і науки облдержадміністрації. І, як результат, аграрний ліцей збережено як навчальний заклад.  

         Для вирішення питання щодо збільшення медичної субвенції також було створено тимчасову робочу групу, до складу якої увійшли крім депутатів ще фахівці райдержадміністрації. За результатами спільної роботи було підготовлено та підтримане депутатським корпусом звернення до Кабінету Міністрів України та Міністерству охорони здоров’я України.  

Проблеми медичної сфери в деякій мірі пов'язані з реформуванням галузі охорони здоров'я. Неодноразово ми виїжджали у район для зустрічей як з трудовими колективами лікарень, амбулаторій, ФАПів, так і з конкретними заявниками.

Щомісячно керівники Андріївської центральної районної лікарні та Центру первинної медико-санітарної допомоги доповідають про виконану роботу, інформують про проблеми, які виникають в процесі їх діяльності.

За звітний період до районної ради надійшло 860 різних документів. Виконавчим апаратом вжиті заходи щодо їх своєчасного виконання. За цей період підготовлено та відправлено 580 вихідних документів, головою районної ради видано 231 розпорядження.

 Районний конкурс  «Краща територіальна  громада Бердянського району»

Щорічно  районна рада проводить районний конкурс на кращу громаду. Метою якого  є виявлення, вивчення, узагальнення і поширення кращого досвіду роботи органів місцевого самоврядування, їх виконавчих комітетів, поліпшення діяльності сільських, селищної  рад, об’єднаної територіальної громади у розвитку самоврядності, розбудові громадянського суспільства, зміцненні самодостатності територіальних громад. Рішенням сесії районної ради від 25.03.2016 року № 31 затверджено Положення «Про районний конкурс «Краща територіальна громада Бердянського району», який проводиться щорічно. Громади оцінюються по критеріях, розроблених спільно із структурними підрозділами райдержадміністрації та керівниками комунальних установ районної ради.

За результатами конкурсу переможцями стали:

- І місце - Андріївська селищна та Андрівська сільська ради;

- ІІ місце -  Берестівська сільська рада ОТГ та Дмитрівська сільська рада;

- ІІІ місце - Долинська сільська рада.

Переможців нагородили Дипломами, а подарунки призерам надав народний  депутат України Олександр Пономарьов і  це вже стало доброю традицією.  

День депутата

Відповідно до плану роботи районної ради проводиться День депутата. Теми для такого заходу узгоджуємо з депутатським корпусом та залучаємо різних фахівців. Так, на одному із засідань  прокурор місцевої прокуратури  розповів  усім присутнім  про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Це питання стало  актуальним для депутатів, які вже протягом року не одноразово користувалися цим законодавчим актом на пленарних засіданнях ради.

Не менш важливим питанням  виявилося запровадження електронного декларування. Про особливості подання службовими особами електронних декларацій щодо  майна, доходів, витрат і зобов’язання фінансового характеру  для депутатів районної ради, селищного, сільських голів та їх секретарів проінформувала  та відповіла на усі запитання  юрисконсульт виконавчого апарату ради.

Координаційна рада

У районній раді створена та постійно працює Координаційна рада при голові Бердянської районної ради з питань місцевого самоврядування. До складу Координаційної ради входять голова, заступник голови районної ради, селищний, сільські голови, старости та секретарі селищної, сільських рад.

Теми для засідань ми намагаємось підібрати різноманітні. Неодноразово члени Координаційної ради розглядали питання щодо здійснення компенсаційних виплат за перевезення пільгових категорій населення Бердянського району за рахунок місцевих бюджетів. Так на  відшкодування вартості  проїзду  залізничним  транспортом окремих категорій громадян дальнього та приміського сполучень з районного бюджету виділено кошти у сумі 17096,00 грн., з бюджетів Андріївської селищної та Долинської сільської рад – 4800 грн.

Регіональний представник ТОВ «Альянс Економ Україна» озвучував питання щодо переходу об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери на вітчизняні технології альтернативної енергетики, які забезпечать заміщення дорогих енергоносіїв, впровадження енергозберігаючого обладнання. Присутнім було продемонстровано роботу одного з видів газогенератора, який виробляє альтернативний генераторний (синтетичний) газ із твердих горючих відходів.

З впровадженням у державі реформи органів місцевого самоврядування, відбуваються зміни у законодавстві, а отже виникає безліч питань в різних сферах діяльності. Тому однією із тем, стали нововведення законодавчої бази. Згідно змін у земельному законодавстві, об’єднані територіальні громади будуть розпоряджатись усіма землями сільськогосподарського призначення, навіть тими, які знаходяться у колективній власності. Вводиться посада інспектора, дії якого корегуватиме Держгеокадастр, рішення сесій з земельних питань також перевірятиме Держгеокадастр. Внесені зміни до ст. 134 Земельного кодексу України, що стосуються проведення торгів.

Нещодавно в країні  стартувала  Концепція охорони здоров’я. Вже досить скоро   українці зможуть вільно обирати сімейного лікаря і педіатра для своїх дітей та підписувати з ними прямі угоди з чітко прописаним обсягом послуг, гарантованих і оплачених державою. Концепцією передбачено реформування госпітальної ланки системи охорони здоров’я, розширення автономії медичних закладів, їх переведення на бюджет та оплату за результат, спрощення доступу до фінансування та інвестицій. Однак, на сьогодні у районі не вистачає сімейних лікарів, щоб в повній мірі забезпечити сільське населення кваліфікованою допомогою.

В умовах децентралізації надання соціальних послуг у Бердянському районі також не залишається без нововведень. Громадам перейдуть повноваження щодо планування, фінансування та організації надання соціальних послуг і створення системи соціального обслуговування взагалі. Для надання соцпослуг кожній громаді необхідно створити територіальний центр соціального обслуговування. У районі вже існує КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бердянської районної ради", на базі якого функціонує геріатричне відділення для постійного або тимчасового проживання бездомних осіб та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, з укомплектованим штатом та матеріально-технічною базою.

Гласність у діяльності районної ради

Успішна інформаційна діяльність органів місцевого самоврядування є нині необхідною умовою існування та розвитку незалежної держави. Зусилля щодо інформування населення про діяльність органів місцевого самоврядування значно сприяють становленню громадянського суспільства, насамперед через формування відповідних громадських настроїв і уподобань.

Діяльність районної ради і депутатів є відкритою та прозорою. Депутати добре володіють ситуацією на місцях, сприяють вирішенню проблемних питань, які турбують громадян. Районна рада працює у складі 34 депутатів, що в повній мірі забезпечує ефективну роботу представницького органу.

Ми намагаємось завжди співпрацювати з редакцією газет «Південна зоря», «Ведомости Юга» і телекомпанією «ТРК«Юг», представники яких висвітлюють роботу пленарних засідань сесії ради, президії, Координаційної ради, Дня депутата і інших різних заходах.

На сторінках газет друкуються матеріали про діяльність органів місцевого самоврядування, різні інтерв'ю депутатів районної ради, селищного, сільських голів. Завдяки оперативній роботі представників ЗМІ, жителі Бердянського району вчасно отримують інформацію про заходи, що проводяться на території району, про життя простих людей, про успіхи і досягнення наших аграріїв і спортсменів, про діяльність художніх колективів. Я дуже вдячна їм за роботу.

Одним з основних інструментів для висвітлення роботи районної ради та забезпечення доступу до публічної інформації є офіційний сайт, який постійно оновлюється. Кожен, хто бажає, може ознайомиться з будь-яким документом районної ради, зайшовши на нашу сторінку в Інтернеті за адресою:

berd-rayrada.gov.ua. 

Районна рада бере активну участь в різних спортивних, культурних заходах та суспільному житті району.

Депутати районної ради завжди почесні гості та учасники усіх свят, що проходять у районі. Вони  знаходять у своєму трудовому графіку часу для того, щоб поспілкуватися  зі своїми виборцями і висловити їм свою повагу.  Я вдячна  усім депутатам, які завжди відкликаються на допомогу в організації святкових заходів, як  районних так і сільських.

7 грудня в Україні відзначають День місцевого самоврядування – професійне свято робітників сільських, селищних, міських, районних та обласних рад, народних депутатів.З нагоди цієї події у грудні 2015 року  виконавчий апарат районної ради  провів урочистий захід з запрошенням  депутатів районної ради, селищного, сільських голів, секретарів та ветеранів органів місцевого самоврядування. На святі лунали добрі спогади та найкращі побажання  з врученням нагород, грамот та подарунків.

9 травня ми святкували 71 річницю Перемоги  над нацизмом у Другій світовій війні. На передодні цього свята Бердянська районна рада разом з усіма небайдужими приймали участь у обласному телемарафоні «Пам’ять», який приурочено черговій роковині Перемоги. Це вже стало щорічною святою традицією робити благодійні внески   для наших ветеранів. Вже багато років за цей захід безпосередньо відповідав і завжди  опікувався потребами наших шановних ветеранів голова Бердянської районної ради ветеранів, депутат районної ради шостого скликання  Молотков Євгеній Петрович, якого, нажаль, вже з нами немає.

Спортивне життя не проходить осторонь депутатів районної ради. Шоста спартакіада серед учасників збірних  команд посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад відбулася 19-20 травня 2016 року на базі відпочинку «Приморська Галатея» у с. Кирилівка Якимівського району. Наша команда разом з представниками  17 збірних команд районів та міст обласного значення Запорізької області виборювали звання найспритніших і найсильніших. Хоча ми посіли тільки третє місце у  змаганнях з більярду, ми знаємо, що головне не перемога,  а участь!

На виконання  Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо   формування дієздатних територіальних громад,  головним завданням яких має стати поліпшення забезпечення потреб громадян, оперативне та якісне надання їм базових соціальних та адміністративних послуг, районна рада приймала безпосередню участь  у робочій групі по опрацюванню пропозицій територіальних громад району щодо їх добровільного об’єднання.

На нараді селищного, сільських голів з представниками Запорізького офісу реформ та регіонального відділення Асоціації міст України, яка відбулася у серпні 2016 року,обговорювали питання щодо  об’єднання територіальних громад. Фахівці з обласного центру  проінформували присутніх про   фінансові  перспективи, які може отримувати громада у разі об’єднання, а також ознайомили з порядком оформлення документів та нормативних актів.

Своїм досвідом роботи поділилася Берестівський  сільський голова Наталя Кушнір, яка очолила першу у районі об’єднану територіальну громаду,  та розповіла про перспективи і про те, як подолати  проблеми, що виникають у процесі життєдіяльності громади.

Відбулося багато зустрічей з жителями Осипенківської, Новопетрівської та Червонопільської сільських рад для прийняття рішення щодо об’єднання територіальних громад і  18 грудня поточного року  у районі пройшли перші вибори Осипенківського сільського голови та депутатів сільської ради об’єднаної територіальної громади.

Процес формування спроможних територіальних громад у районі триває.

Шановні колеги!

Впродовж звітного періоду районна рада і весь депутатський корпус працювали системно,  забезпечуючи виконання ухвалених рішень. Запорукою цього стала тісна співпраця районної ради і районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування у розв’язанні назрілих проблем нашого району.

Революція гідності дала квоту довіри місцевому самоврядуваннюі навчила нас найважливішому - терпінню, небайдужості і милосердю.Найбільшу вдячність висловлюю громаді району – за довіру, розуміння спільних проблем, конструктивну критику і, в той же час, підтримку наших починань. Адже всі ми знаємо, що авторитет влади залежить від реального прагнення виражати і захищати інтереси людей.

Слова подяки хочу висловити народному депутату України Олександру Сергійовичу Пономарьову та  його помічникам Люцканову Юрію Дмитровичу і Токаревій Аллі Дмитрівні. Не один захід не проводиться без їх  уваги і допомоги. Дякую депутату обласної ради Миколі Миколайовичу Волошину та депутатам районної ради за співпрацю, усіляку підтримку та  плідну роботу!  Висловлюю сподівання на подальшу ефективну співпрацю та порозуміння у вирішенні проблем економічного, соціального та культурного розвитку району.

         Ми розуміємо, що нема особистих амбіцій, побажань - є бажання працювати для людей, працювати для району. Дякую усім, хто допомагав мені – порадою, підтримкою чи навіть просто добрим словом. Це згуртовує нас. Я рада, що гідно проходжу випробування владою, але разом з тим  залишаюся відкритою, простою і доступною для людей. Завдяки Вам мені легше переборювати ті проблеми, з якими доводиться стикатись.

Є у нашій роботі і помилки, над якими нам потрібно працювати, але я маю надію, що разом з вами ми подолаємо усі негаразди. Для підвищення ефективності місцевого самоврядуванняголовними пріоритетами діяльності районної ради у наступному звітному періоді мають бути:

- посилення взаємодії та зміцнення зв’язків з територіальними громадами, сприяння ефективному здійсненню органами місцевого самоврядування своїх повноважень;

- виконання затверджених районних програм та зокрема програми соціально-економічного розвитку району, що буде сприяти розвитку територіальних громад та наповнення районного бюджету;

- підвищення рівня відкритості і прозорості органів місцевого самоврядування, налагодження ефективної співпраці між органами влади, засобами масової інформації і громадськістю.

Твердо переконана у світлому майбутньому і процвітанні нашої країни і, зокрема, Бердянщини. А тому в цей непростий для держави час нам всім потрібно об'єднати зусилля, працювати разом, а конкурувати лише добрими справами.

Дякую.

20160115 10060820160920 130501рук

image-0-02-01e03808bb-Vгродзimage-0-02-05-1dbc-V

image-0-02-05-VIMG 8113щерб

Изображение 128рхИзображение 159мус1

Изображение 165ксИзображение 097тлп

20160115 100547