q1 

президент

вру

pzb1 1

 пробиз

urad portal


Надання допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв`язку з травмою невиробничого характеру

         Відповідно ч.2 ст. 22 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування » від 23.09.1999 № 1105 ( далі ЗУ № 1105) допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (далі - МСЕК) інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

 

         Відповідно ч.1 ст. 31 ЗУ № 1105 підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом - копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.

          Рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб) згідно ч.3 ст.30 ЗУ № 1105.

          Обов`язкової наявності акту розслідування нещасного випадку невиробничого характеру (акт НТ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270) законодавством не передбачено, але за даними пояснювальної записки потерпілого комісією (уповноваженим) із соціального страхування з`ясовуються причини та обставини випадку, приймається рішення про призначення або відмову у призначенні допомоги, що фіксується у протоколі засідання.

         Згідно п.3 ч.2 ст. 15 ЗУ № 1105 під час перевірки правильності використання коштів Фонду та достовірності поданих даних, роботодавець зобов'язаний надавати посадовим особам Фонду необхідні документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірки.

         Отже, у випадках виникнення питань щодо призначення допомоги внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві – на вимогу спеціалістів Фонду, що здійснюють перевірку, комісією (уповноваженим) із соціального страхування надається протокол засідання відносно прийняття рішення та інші матеріали проведеного розслідування або акт по формі НТ, якщо він був складений.