q1 

президент

вру

pzb1 1

 пробиз

urad portal


Звіт голови Бердянської райдержадміністрації 2010 р.

 

Звіт голови Бердянської райдержадміністрації про реалізацію державної регуляторної політики Бердянською райдержадміністрацією у 2010 році

Бердянською райдержадміністрацією регуляторна діяльність здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Звіт про результати реалізації державної регуляторної політики Бердянською райдержадміністрацією у 2010 році підготовлений з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо підготовки органами виконавчої влади інформації про здійснення ними державної регуляторної політики, що були затверджені Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 06.05.2004 року № 50.
Бердянською райдержадміністрацією протягом 2010 року проводились роботи з планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів та внесення, у разі потреби, до плану відповідних змін.
На виконання ч. 4 ст. 7, ст. 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» райдержадміністрацією оприлюднені наступні плани діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів:
- план діяльності Бердянської райдержадміністрації по підготовці регуляторних актів на 2010 рік затверджений 07.12.2009 (оприлюднений на сайті http://www.rayrada.com.ua/ з 14.12.2009);
- план діяльності Бердянської райдержадміністрації по підготовці регуляторних актів на 2010 рік затверджений 11.03.2010 (оприлюднений на сайті http://www.rayrada.com.ua/ з 11.03.2010);
план діяльності Бердянської райдержадміністрації по підготовці регуляторних актів на 2011 рік затверджений 07.12.2010 (оприлюднений на сайті http://brdregion.org/ з 14.12.2010, у газеті «Південна зоря» від 23.12.2010 року №147(16702)).
Райдержадміністрація дотримується єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів – проектів голови райдержадміністрації.
На 2010 рік в Бердянській райдержадміністрації планувались наступні регуляторні акти:
- про затвердження Положення адміністратора Дозвільного центру Бердянської райдержадміністрації "Єдиний офіс" та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
- про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 28.12.2006 № 814 "Про встановлення розмірів орендної плати за землі державної власності несільськогосподарського призначення та підводними об’єктами місцевого значення за межами населених пунктів Бердянського району.
У зв’язку із змінами і доповненнями, внесеними до закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" Законами України від 15грудня 2009 року №1759-VI, від 11 лютого 2010 року №1869- VI, від 7 липня 2010 року №2451- VI з вересня 2010 року була розпочата робота по розробці проекту регуляторного акту-розпорядження голови райдержадміністрації "Про затвердження Положення про державного адміністратора Бердянської райдержадміністрації та порядок його взаємодії з районними дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальними органом спеціально уповноваженого органу з питання дозвільної системи у сфері господарської діяльності".
В листопаді 2010 року був розроблений проект розпорядження голови райдержадміністрації "Про затвердження Положення про державного адміністратора Бердянської райдержадміністрації та порядок його взаємодії з районними дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальними органом спеціально уповноваженого органу з питання дозвільної системи у сфері господарської діяльності". Процедура розробки проекту регуляторного акту проходила у декілька етапів:
- головою райдержадміністрації було затверджено план діяльності Бердянської райдержадміністрації по підготовці проектів регуляторних актів на 2010 рік;
- державним адміністратором райдержадміністрації було розроблено проект розпорядження " Про затвердження Положення про державного адміністратора Бердянської райдержадміністрації та порядок його взаємодії з районними дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальними органом спеціально уповноваженого органу з питання дозвільної системи у сфері господарської діяльності". Вказані документи неодноразово обговорювалися на засіданнях робочої групи по розробці даного регуляторного акта;
- державним адміністратором райдержадміністрації було підготовлено Аналіз впливу проекту регуляторного акта - проекту розпорядження голови райдержадміністрації " Про затвердження Положення про державного адміністратора Бердянської райдержадміністрації та порядок його взаємодії з районними дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальними органом спеціально уповноваженого органу з питання дозвільної системи у сфері господарської діяльності", звіт про базове відстеження вказаного проекту регуляторного акта. Ці документи підготовлені згідно з вимогами та у відповідності до Закону України " Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" використовуючи дані роботи дозвільного центру Бердянської райдержадміністрації.
- у газеті «Південна зоря» від 25.11.2010 року №135(16690) опубліковано повідомлення про оприлюднення на офіційних сторінках Бердянської райдержадміністрації та районної ради, в мережі Інтернет, на сайтах: www.rayrada.com.ua – розділ "Регуляторні акти"; www.brdreqion.ord - розділ "Регуляторна політика" проекту регуляторного акта, відповідного аналізу регуляторного впливу, звіту про базове відстеження результативності вказаного проекту регуляторного акту.
- у газеті «Південна зоря» від 25.12.2010 року №148 (16703) опубліковане звернення до суб’єктів господарювання Бердянського району про проведення громадських слухань з обговорення вказаного проекту регуляторного акту.
Громадські слухання проводились 24.12.2010 року, 27.12.2010 року з обговорення проекту регуляторного акта розпорядження голови райдержадміністрації " Про затвердження Положення про державного адміністратора Бердянської райдержадміністрації та порядок його взаємодії з районними дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальними органом спеціально уповноваженого органу з питання дозвільної системи у сфері господарської діяльності".
Протягом місяця із дня розміщення всіх вищевказаних документів на офіційних сторінках Бердянської райдержадміністрації та районної ради, в мережі Інтернет, на сайтах: www.rayrada.com.ua, www.brdreqion.ord- у розділі "Регуляторні акти та Регуляторна політика", зауважень та пропозицій щодо даного проекту до райдержадміністрації не надходило.
Бердянською райдержадміністрацією був направлений на погодження до Представництва державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в м. Києві проект розпорядження голови райдержадміністрації "Про затвердження Положення про державного адміністратора Бердянської районної державної адміністрації та порядок його взаємодії з районними дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності".
За результатами розгляду Представництва державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в м. Києві прийнято рішення від 10 січня 2011 року № 5 про відмову у погодженні вищевказаного регуляторного акту
У зв’язку із змінами і доповненнями, внесеними до закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" Законами України від 15грудня 2009 року №1759-VI, від 11 лютого 2010 року №1869- VI, від 7 липня 2010 року №2451- VI, на сьогодні, Держкомпідприємництвом завершується робота щодо підготовки проекту наказу про внесення змін до Типового положення по адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності затвердженого наказом Держкомпідприємництва від 05.12.2005 №116, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 10.01.2006 за №1/11875 (із змінами внесеними наказом від 12.10.2009 №176, зареєстрованими в Мін 'юсті 09.11.2009 № 1047/17063), яким буде передбачена процедура видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру через державного адміністратора
Після його розроблення Бердянська райдержадміністрація повернеться до уточнення проекту регуляторного акту-розпорядження голови райдержадміністрації "Про затвердження Положення про державного адміністратора Бердянської районної державної адміністрації та порядок його взаємодії з районними дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності".
Також планом діяльності Бердянської райдержадміністрації було передбачено внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 28.12.2006 № 814 "Про встановлення розмірів орендної плати за землі державної власності несільськогосподарського призначення та підводними об’єктами місцевого значення за межами населених пунктів Бердянського району". Наказом Держкомзему від 23.07.2010 № 548 «Про затвердження класифікатора видів з цільового призначення земель» відбулися зміни у чинному законодавстві щодо визначення видів цільового призначення земель. Наказ Держкомзему оприлюднено 15.11.2010 року. Дія наказу вступає в силу з 15.02.2011 року.
Враховуючі вищезазначене, Бердянською райдержадміністрацією прийнято рішення про перенесення внесення змін до відповідного регуляторного акта на 2011 рік.
Бердянською райдержадміністрацією були розроблені та затверджені плани – графіки заходів з відстеження результативності регуляторних актів:
на 2010 рік – затверджений – 25.01.2010 року;
на 2011 рік – затверджений – 25.01.2011 року.
Плани – графіки оприлюднені на офіційній сторінці Бердянської райдержадміністрації та районної ради, в мережі Інтернет, на сайті: http://www.rayrada.com.ua/, та суспільно-політичній газеті "Південна Зоря").
У 2010 році здійснення відстеження результативності регуляторних актів на планувалось.
Райдержадміністрацією ведеться та постійно оновлюється реєстр регуляторних актів. Останнє оновлення вказаного реєстру у 2010 році проведене станом на 01.01.2011року. Вказаний реєстр регуляторних актів оприлюднений на офіційній сторінці Бердянської райдержадміністрації та районної ради, в мережі Інтернет, на сайті: http://www.rayrada.com.ua/.
На виконання ч. 12 ст. 10, ч. 3 ст. 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» райдержадміністрацією оприлюднена інформація про виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акту:
- звіт про результати базового відстеження проекту розпорядження голови райдержадміністрації "Про затвердження Положення про державного адміністратора Бердянської райдержадміністрації та порядок його взаємодії з районними дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальними органом спеціально уповноваженого органу з питання дозвільної системи у сфері господарської діяльності" (оприлюднений на сайті http://www.rayrada.com.ua/ з 25.11.2010року).
Бердянською райдержадміністрацією оприлюднена інформація про реалізацію державної регуляторної політики у 2009 році (сайт http://www.rayrada.com.ua/ з 02.02.2010), радіопередача Бердянської районної комунальної радіомовної організації «Радіо Бердянщини» (02.02.2010). Питання реалізації Бердянською райдержадміністрації державної регуляторної політики у 2009 році було розглянуто на засіданні Координаційної ради з розвитку підприємництва у Бердянському районі у лютому 2010 року.
Прийняті регуляторні акти, проекти регуляторних актів, плани діяльності, звіти про відстеження результативності регуляторних актів Бердянської райдержадміністрації розміщені на офіційних сторінках Бердянської райдержадміністрації та районної ради, в мережі Інтернет, на сайтах: http://www.rayrada.com.ua/, http://brdregion.org/. Вказані матеріали доступні усім користувачам мережі Інтернет.
З впровадженням райдержадміністрацією державної регуляторної політики процес розробки, обговорення та затвердження нормативно – правових актів став більш прозорим.Голова Бердянської
райдержадміністрації В.П. Чепурний