q1 

президент

вру

pzb1 1

 пробиз

urad portal


Результати засідання конкурсної комісії Бердянської районної ради на посаду директорів Андріївської СРШ I-III ст. та Дмитрівської ЗОШ I-III ст.

IMG 20190108 130458Сьогодні, 08 січня, у залі засідань районної ради відбулося засідання конкурсної комісії Бердянської районної ради з питань проведення конкурсу на вакантні посади директора Андріївської СРШ І-ІІІ ступенів і директора Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. За результатами кокурсного відбору визначено переможців.

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3

засідання конкурсної комісії Бердянської районної ради з питань проведення конкурсу на вакантну посаду директора Андріївської СРШ І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області

08.01.2019 р.                                                                                  м. Бердянськ

Присутні:

Олійник Микола Петрович - заступник голови Бердянської районної ради, голова конкурсної комісії                                

Смикалова Лариса Володимирівна - завідувач комунальної установи «Районнийметодичний кабінет» Бердянської районної ради, секретар конкурсної  комісії         

члени конкурсної комісії

Журавльова Ілона Олегівна - начальник відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад та юридичного забезпечення виконавчого апарату районної ради, заступник голови комісії

Шевченко Сергій Вікторович - голова Бердянської районної організації профспілки працівників освіти і науки,   член конкурсної комісії

Курило Олена Григорівна - голова батьківського комітету Андріївської СРШ І-ІІІ ступенів

Гродзевич Сергій Олегович - голова постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, депутат Бердянської районної ради сьомого скликання

Макаревич Олександр Степанович - в.о. начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Бердянської районної державної адміністрації, член конкурсної комісії

Відсутні:

Фільчакова Світлана Анатоліївна - представник трудового колективу, голова профспілкового комітету Андріївської СРШ І-ІІІ ступенів

Порядок денний:

1. Проведення відкритої презентації кандидатом на посаду директора Андріївської спеціалізованої різнопрофільної школи І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області.

2. Співбесіда членів конкурсної комісії з претендентом на вакантну посаду директора Андріївської спеціалізованої різнопрофільної школи І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області.

3. Проведення письмової перевірки знання Конституції та законодавства України у сфері освіти шляхом письмових відповідей на білети протягом 60 хвилин.

4. Перевірка професійних компетентностей шляхом вирішення ситуаційного завдання.

5. Перевірка письмових відповідей та їх оцінювання.

6. Визначення переможця конкурсу на посаду директора Андріївської спеціалізованої різнопрофільної школи І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області за результатами оцінювання.

СЛУХАЛИ:

Олійника М.П., який зазначив, що 27 грудня 2018 року, до участі у конкурсі допущено Малієнка Олександра Миколайовича.

Смикалову Л.В., яка ознайомила присутніх з умовами проведення конкурсу.

Малієнка О.М., який презентував перспективний план розвитку Андріївської спеціалізованої різнопрофільної школи І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради на 2019-2024 н.р.

ВИСТУПИЛИ: 

Олійник М.П., який відмітив, що письмові відповіді на білет № 7 надано у достатньому обсязі. На ситуаційне завдання отримано компетентну відповідь.

Макаревич О.С., який зауважив, що Олександр Миколайович ґрунтовно вивчив установчу документацію закладу освіти, що стало серйозною платформою для презентації свого перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти. Володіє ситуацією з питань матеріально - технічного оснащення закладу, ставить першочергові завдання з їх виконання.

Журавльова І.О., яка з метою дотримання ЗУ «Про запобігання корупції» попередила та повідомила про недопущення конфлікту інтересів у зв’язку із наявністю родинних стосунків О.М. Малієнка в закладі освіти.

Олійник М.П., голова конкурсної комісії, який запропонував провести голосування щодо визначення переможця конкурсу на посаду директора Андріївської спеціалізованої різнопрофільної школи І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області у відкритій формі.

ВИРІШИЛИ:

Провести голосування щодо визначення переможця конкурсу на посаду директора Андріївської спеціалізованої різнопрофільної школи І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області у відкритій формі.

Голосували:«за» - 7 (сім); «проти» - 0 (нуль); «утримались» - 0 (нуль).

ВИСТУПИЛИ: 

Олійник М.П., який оголосив результати письмової перевірки знань та професійних компетентностей кандидата, які згідно екзаменаційної відомості оцінено у 30 балів, що є більше ніж 50% від максимальної суми балів, яка могла бути виставлена при наданні відповідей. Микола Петрович запропонував вважати Малієнка О.М. таким, що успішно склав іспит.

УХВАЛИЛИ:

Визнати переможцем конкурсного відбору на посаду директора Андріївської спеціалізованої різнопрофільної школи І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області Малієнка Олександра Миколайовича.

Рекомендувати голові Бердянської районної ради укласти з Малієнко О.М. строковий трудовий договір на 2 (два) роки з правом повторної участі в конкурсі на другий строк обрання керівником даного закладу.

      

Голосували: «за» - 7 (сім); «проти» - 0 (нуль); «утримались» - 0 (нуль).

Голова конкурсної комісії:                                      М.П. Олійник

Секретар конкурсної комісії:                                   Л.В. Смикалова

                                                                              І.О. Журавльова

                                                                              О.Г. Курило

                                                                              С.О. Гродзевич

                                                                              О.С. Макаревич

                                                                              С.В. Шевченко                                        

                                

ПРОТОКОЛ № 4

засідання конкурсної комісії Бердянської районної ради з питань проведення конкурсу на вакантну посаду директора Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області

08.01.2019 р.                                                                                 м.Бердянськ

Присутні:

Олійник Микола Петрович - заступник голови Бердянської районної ради, голова конкурсної комісії

Смикалова Лариса Володимирівна - завідувач комунальної установи «Районний методичний кабінет» Бердянської районної ради, секретар конкурсної  комісії

член конкурсної комісії

Гродзевич Сергій Олегович - голова постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, депутат Бердянської районної ради сьомого скликання (за згодою)

Журавльова Ілона Олегівна - начальник відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад та юридичного забезпечення виконавчого апарату районної ради, заступник голови комісії

Лобач Оксана Анатоліївна - представник батьківської громадськості, заступник голови батьківського самоврядування Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Макаревич Олександр Степанович - в.о. начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Бердянської районної державної адміністрації,член конкурсної комісії

Переверзєва Наталія Леонідівна -  представник трудового колективу, голова профспілкового комітету Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Шевченко Сергій Вікторович - голова Бердянської районної організації профспілки працівників освіти і науки,   член конкурсної комісії

Порядок денний:

1. Проведення відкритої презентації кандидатом на посаду директора Дмитрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області.

2. Співбесіда членів конкурсної комісії з претендентом на вакантну посаду директора Дмитрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області.

3. Проведення письмової перевірки знання Конституції та законодавства України у сфері освіти шляхом письмових відповідей на білети протягом 60 хвилин.

4. Перевірка професійних компетентностей шляхом вирішення ситуаційного завдання.

5. Перевірка письмових відповідей та їх оцінювання.

6. Визначення переможця конкурсу на посаду директора Дмитрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області за результатами оцінювання.

СЛУХАЛИ:

Олійника М.П., який зазначив, що 27 грудня 2018 року, до участі у конкурсі допущено Гуріну Марину Степанівну.

Смикалову Л.В., яка ознайомила присутніх з умовами проведення конкурсу.

Гуріну М.С., яка презентувала програму розвитку Дмитрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради на 2018-2023 роки «Міжнародна співпраця закладів освіти - невід’ємний складник інноваційного розвитку демократичного суспільства».

ВИСТУПИЛИ: 

Гродзевич С.О., який зазначив, що письмові відповіді на білет № 3 надано у достатньому обсязі, ситуаційне завдання вирішено компетентно.

Макаревич О.С., який зауважив, що Марина Степанівна має досвід роботи щодо міжнародної співпраці закладів освіти.

Смикалова Л.В., яка зазначила, що Гуріна М.С. є активним організатором, учасником та переможцем фахових педагогічних конкурсів на рівні району, області, держави.

Олійник М.П., голова конкурсної комісії, який запропонував провести голосування щодо визначення переможця конкурсу на посаду директора Дмитрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області у відкритій формі.

ВИРІШИЛИ:

Провести голосування щодо визначення переможця конкурсу на посаду директора Дмитрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області у відкритій формі.

Голосували:«за» - 8 (вісім); «проти» - 0 (нуль); «утримались» - 0 (нуль).

ВИСТУПИЛИ: 

Олійник М.П., який оголосив результати письмової перевірки знань та професійних компетентностей кандидата, які згідно екзаменаційної відомості оцінено у 27 балів, що є більше ніж 50% від максимальної суми балів, яка могла бути виставлена при наданні відповідей. Микола Петрович запропонував вважати Гуріну М.С. такою, що успішно склала іспит.

УХВАЛИЛИ:

Визнати переможцем конкурсного відбору на посаду директора Дмитрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області Гуріну Марину Степанівну.

Рекомендувати голові Бердянської районної ради укласти з Гуріною М.С. строковий трудовий договір на 2 (два) роки з правом повторної участі в конкурсі на другий строк обрання керівником даного закладу.

      

Голосували: «за» - 8 (вісім); «проти» - 0 (нуль); «утримались» - 0 (нуль).

Голова конкурсної комісії:                                  М.П. Олійник

Секретар конкурсної комісії:                               Л.В. Смикалова

                                                                         І.О. Журавльова

                                                                         О.А. Лобач

                                                                         Н.Л. Переверзєва

                                                                         С.О. Гродзевич

                                                                         О.С. Макаревич

 Матеріали відеофіксації можно подивитись за наступним посиланням.